สวนพฤกษศาสตร์ อ.แกลง จ.ระยอง

        ดั่งต้องมนต์ราวอยู่ในโลกลึกลับท่ามกลางป่าเสม็ดพันปี สัมผัสเสน่ห์ความงามของธรรมชาติที่งดงามราวเนรมิต อันซีนภาพสะท้อนน้ำดั่งกระจกเงาบานใหญ่ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้และเพลิดเพลิน ชมธรรมชาติและพรรณไม้นานาพันธุ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำกว่า 3,800 ไร่

        สนุกกับการท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในเมืองไทย ณ “สวนพฤกษศาสตร์ระยอง” ศูนย์ศึกษาวิจัยและรวบรวมพรรณไม้ของภาคตะวันออก ที่ตั้งอยู่ใน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง โดยการล่องเรือชมสภาพป่าและระบบนิเวศแปลกตา บนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย กกหญ้า ป่าเสม็ด และป่าดิบแล้งดั้งเดิมที่ยังอุดมสมบูรณ์มาก มีพรรณไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออก หายากใกล้สูญพันธุ์กว่า 400 ชนิดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแบบป่าชายหาด หลงเหลือเป็นแห่งสุดท้ายในภาคตะวันออก เลือกกิจกรรมเที่ยวชมได้ทั้งเดินเที่ยวทางบก และการล่องเรือท้องแบนเข้าไปในหนองจำรุง เพื่อเที่ยวชมป่าเสม็ดขาวพันปี ในสภาพพื้นที่ที่เป็นดินและป่าพรุน้ำท่วมขัง

        จุดไฮไลท์ของการมาเยือนป่าใหญ่ผืนนี้ จึงต้องไม่พลาดการถ่ายภาพสะท้อนน้ำดั่งเงากระจก ภาพที่ได้จึงเสมือนหลุดเข้าไปสู่โลกแห่งการผจญภัยในป่าลึกลับดึกดำบรรพ์