เจดีย์พระธาตุโบอ่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

        ลัดเลาะเที่ยวชมผืนน้ำทะเลสาบ ท่องไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ชมวิถีชีวิตเรียบง่ายในอ้อมกอดขุนเขา ผืนป่า และสายน้ำบนดินแดนสวรรค์เกาะซ้อนเกาะ อันซีนกลางเขื่อนในหมู่บ้านลับของชาวกระเหรี่ยง

        เจดีย์พุทธศิลป์ทรงมอญ “พระธาตุโบอ่อง” ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาหินปูน มีบึงน้ำล้อมรอบ และมีสะพานสำหรับเดินข้ามบึงน้ำมายังองค์พระธาตุ จึงได้รับการเรียกขานจากนักเดินทางให้เป็น “เกาะซ้อนเกาะ” แห่ง อ.ทองผาภูมิ นั่งเรือเที่ยวชมทัศนียภาพในบึงน้ำมีบัวขึ้นอยู่รายล้อม และมีนกน้ำนานาชนิด

        สะพานแห่งนี้มีข้อห้ามตามความเชื่อของชาวบ้าน คือห้ามผู้หญิงเดินข้าม เนื่องจากมีความเชื่อกันว่าจะทำให้น้ำในสระแห้งลง จึงได้สร้างองค์พระธาตุจำลองด้านหน้าสะพานบริเวณทางเข้า เพื่อให้ผู้หญิงได้นมัสการแทนองค์พระธาตุจริง เป็นอีกทริปของสายบุญท่องเที่ยวไปไหว้พระ สัมผัสธรรมชาติในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวกระเหรี่ยงพุทธ อิ่มบุญอิ่มใจ