พญานาค 3 พิภพ จ.มุกดาหาร

        อันซีนสายมู ตามรอยความศรัทธาเชื่อมโยงสู่แม่น้ำโขง สัมผัสความมหัศจรรย์ สักการะพญานาค 3 พิภพ สัตว์กึ่งเทพจากฟากฟ้า บาดาล และผืนดิน อันประกอบไปด้วย พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช พญาอนันตนาคราช และพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช

        ปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีน ไหว้สักการะพญานาค 3 พิภพ ณ มุกดาหาร จังหวัดสวยสงบ และงดงามริมแม่น้ำโขง จุดหมายตามรอยศรัทธาของ “สายมู” กราบพญานาค 3 องค์ ที่ชาวบ้านมีความศรัทธาเชื่อว่าเป็นสัตว์กึ่งเทพมีอิทธิฤทธิ์ตามตำนานโบราณ สัญลักษณ์แห่งสายน้ำและความอุดมสมบูรณ์

        พญานาคทั้ง 3 องค์ ได้แก่ พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช พญาอนันตนาคราช และพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช ความน่าอัศจรรย์พญานาค 3 องค์นี้ ตั้งอยู่ในแนวเส้นลองจิจูดเดียวกันโดยบังเอิญ คือ ตำแหน่ง 104 องศา 43 ลิปดา เปรียบเป็นตัวแทนแห่งพญานาค 3 พิภพ ดิน น้ำ ฟ้า ปกปักคุ้มครองเมืองมุกดาหารให้สงบร่มเย็นสุขสวัสดี

        ทริปท่องเที่ยวดินแดนแห่งความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ จึงเป็นหนึ่งปลายทางใน 25 อันซีนไทยแลนด์ซีรี่ส์ล่าสุด