ภูพระ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

        เยือนอีสานในมุมมองใหม่เบิกบานใจในธรรม อันซีน“ภูพระ” กับพระพุทธรูปสีขาว 47 องค์ประดิษฐานเรียงรายอยู่บนยอดภูสูง อดีตพื้นที่สมรภูมิรบระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผกค.ที่กลายมาแลนด์มาร์คใหม่กับจุดชมวิวพระอาทิตย์ที่สวยงามของเมืองเลย

        พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่เรียงรายล้อมอยู่บน “ภูพระ” โดยรอบอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นมุมถ่ายรูปภูมิทัศน์งดงาม ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การมาพักคลายใจ เที่ยวชมไหว้องค์พระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง 2.5 เมตร สูง 3 เมตร หนักกว่า 3 ตัน จำนวน 47 รูป

        องค์พระประดิษฐานอยู่บนทิวเขาหันหน้าไปทางหมู่บ้านหมากแข้ง ซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นพื้นที่สีแดงเขตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีแผนการส่งเสริมให้ภูพระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของเมืองเลย ชูจุดท่องเที่ยวในกลุ่ม Unseen New Series บูรณะวัดป่าเย็นศิระที่ชำรุดทรุดโทรม ปฏิสังขรณ์องค์พระสีขาวอัญเชิญมาประดิษฐานไว้บนภูพระสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อการร้ายในอดีตซึ่งมีสมรภูมิ ขึ้นภู ไหว้พระ ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อันซีนภูพระ จุดชมวิวพระอาทิตย์สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเลย