วัดหลวงขุนวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

        มหัศจรรย์ดั่งต้องมนต์ เมื่อมาเยือนวิหารไม้กลางป่า ศิลปะล้านนาอันวิจิตรในวัดเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี บนยอดดอยสูงปกคลุมด้วยความร่มรื่นเขียวครึ้มของผืนป่า สมเป็นศาสนสถานอันเงียบสงบ ร่มเย็น เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธา

        วัดโบราณอายุกว่า 700 ปี ตั้งอยู่กลางป่าลึกท่ามกลางบรรยากาศแสนสงบ ร่มรื่น มาถึงที่นี่ต้องไปสักการะเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุ มีตำนานเมื่อครั้งพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจาริกมายังแคว้นสุวรรณภูมิ และมอบพระเกศาให้ชาวบ้านบรรจุไว้ในพระเจดีย์ ในวัดมีพระอุโบสถไม้เก่าแก่งดงาม และบันไดพญานาควิจิตรอลังการขรึมขลัง สะกดนักท่องเที่ยวให้ตื่นตะลึงความงดงามของศิลปะล้านนาบนยอดดอยสูงเสียดฟ้า