วัดนันตาราม อ.เชียงคำ

        ออกตามล่าหาคิวปิด ขอพรกามเทพให้สมหวังในรัก ที่ วัดนันตาราม อันซีนแห่งเมืองเชียงคำ ตระการตามหาวิหารไม้สักทอง สถาปัตยกรรมพม่าสืบสานวัฒนธรรมที่ผสมผสานเรื่องราวของชาวปะโอ ไทใหญ่ ไทลื้อ และไทยวน

1. บทนำ

วิหารไม้สักทั้งหลังอายุกว่าร้อยปี ลวดลายฉลุในแบบพุทธสถานสถาปัตยกรรมพม่าตอนล่าง หลังคาหน้าจั่วยกช่อชั้นลดหลั่นสวยงาม มุงด้วยไม้แป้นเกล็ด เพดานประดับประดากระจกสีลวดลายวิจิตรสุดตระการตาตามศิลปะแบบพม่ามัณฑะเลย์ มองภายนอก แบ่งออกเป็น 3 จอง โดยจองสูงสุด “จองพารา” เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศิลปะพม่า จองหน้ามุขที่อยู่ต่ำสุด เรียก “จองตะก่า ผะก่ามะ” เป็นที่นั่งของฆราวาส ส่วนจองที่แยกไป เรียก “จองสังฆะ” เป็นกุฏิเจ้าอาวาส

ความงามวัดพม่าที่เชียงคำ ถูกเล่าขานให้ผู้คนมุ่งมายลความงดงามด้วยสายตาตนเอง แม้วัดไม่ปรากฏว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด เดิมเรียก “จองม่าน” หรือ “จองคา” เพราะหลังคาวิหารมุงด้วยหญ้าคา แต่ใน ปี 2468 ได้มีพุทธศาสนิกชนชาวปะโอเข้ามาทำธุรกิจสัมปทานค้าไม้ในเชียงคำ เป็นผู้ทำนุบำรุง จากวิหารหญ้าคาจึงกลายเป็นวิหารงามขลัง ด้วยพลังแห่งศรัทธา ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 10 ปี

และหากสังเกตให้ดี จะพบว่า ลวดลายเครือเถาของซุ้มเรือนแก้วด้านหลังองค์พระประธานที่แกะสลักจากไม้สักทอง นอกจากจะมีรูปแกะสลักเทวดาและสัตว์หิมพานต์แล้วในลายเครือเถายังมีรูปแกะสลัก “คิวปิด” กามเทพตัวน้อย ประดับอยู่ถึง 8 องค์

2. รายละเอียด

วัดนันตาราม ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดเทศบาล ต.เชียงคำ มาถึงแล้วต้องสักการะพระประธานสลักจากไม้สักทองทั้งต้น ลงรักปิดทองทรงเครื่องปางมารวิชัยงาม ขนาดหน้าตักกว้าง 51 นิ้ว สูงจากฐานถึงยอดพระเกศา 9 ศอก ตามประวัติคหบดีผู้ทำนุบำรุงวัด “พ่อเฒ่านันตา” ต้องระดมคนถึง 80 คน อัญเชิญพระประธานจากวัดร้างเก่าแก่เพื่อมาประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดจองคา (ชื่อเดิม) ขบวนอัญเชิญพระประธานต้องเดินเท้าด้วยระยะทาง 60 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางนานถึง 1 สัปดาห์

ความโดดเด่นของกามเทพคิวปิดที่ประดับตรงเครือเถาของซุ้มเรือนแก้ว จำนวน 8 องค์ ก็เปรียบเสมือนศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อที่หลอมรวมวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกได้อย่างกลมกลืน
นอกจากนี้ ไม่ควรพลาดชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่รวบรวมวัตถุโบราณ พระพุทธรูปเก่า ธนบัตรเก่า เครื่องใช้ ผ้าลาย และภาพวาดโบราณเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติแต่ละตอน ฯลฯ

สิ่งน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในวิหาร คือ “ธรรมาสน์” สีทองเหลืองอร่ามฉลุลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม จำลองจากราชบัลลังก์พม่าตั้งโดดเด่นงามสง่า แหงนหน้ามองเพดานก็จะพบกับลวดลายประดับกระจกสีงดงามวิจิตร พระพุทธรูปและศิลปกรรมต่างๆ ในวัดนันตารามทรงคุณค่าควรค่าแก่การไปเที่ยวชม

3. แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจใกล้เคียง หรือ ชุมชนหรือกิจกรรมชุมชนที่น่าสนใจ ที่ใกล้ แหล่งอันซีน

3.1 วัดติโลกอาราม
ที่ตั้ง พุทธสถานวัดกลางกว๊าน ต. แม่ใส อ.เมือง พะเยา 56000
เบอร์โทรติดต่อ 083-464-6564
ในยามเย็นกว๊านพะเยา ทะเลสาบสวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสวยงามมาก นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือชมเก็บภาพแหล่งน้ำธรรมชาติยามเย็น รวมถึงชมวัดติโลกอาราม วัดที่จมอยู่ใต้กว๊านพะเยาราว 500 กว่าปี

3.2 วัดอนาลโยทิพยาราม
ที่ตั้ง หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์โทรติดต่อ 081-960-1155
วัดอยู่บนดอยบุษราคัม อุทยานพระพุทธศาสนา มีศาสนสถานสวยงามเช่น พระพุทธรูปศิลปสุโขทัย องค์ใหญ่ พระพุทธรูปปางต่างๆ พระพุทธลีลา พุทธคยา เก๋ง จีน ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกตจำลองทำด้วยทองคำ จากยอดดอยชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยา และวิวตัวเมืองของพะเยาได้กว้างไกล

3.3 วัดพระนั่งดิน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานท่องเที่ยวจ.พะเยา โทร 054-431-412
องค์พระประธานวัดนี้ไม่มีฐานรองรับเหมือนกับพระประธานวัดอื่นๆ เล่าขานสืบกันมาว่าชาวบ้านสร้างฐานชุกชีแล้วอัญเชิญพระเจ้านั่งดินขึ้นประทับ แต่พยายามยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงเรียกสืบต่อกันมาว่า “พระนั่งดิน” อีกตำนานเล่าถึงพระพุทธรูปสร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ จึงสันนิษฐานได้ว่าพระเจ้านั่งดินน่าจะมีอายุกว่า 2,500 ปี ความเก่าแก่เป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธและเป็นจุดหมายมุ่งมาสักการะสิ่งอัศจรรย์อันซีนไทยแลนด์ของเมืองพะเยา วัดห่างจาก อ.เชียงคำ 4 กม. เท่านั้น

3.4 ภูลังกา
ที่ตั้ง วนอุทยานภูลังกา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
เบอร์โทรติดต่อ 081-883-0307, 053-711-402
ทะเลหมอกหน้าฝนคือจุดหมายการท่องเที่ยวสุดอันซีน เทือกเขาสลับซ้อนกันอยู่ในเทือกเขาสันปันน้ำ ความสูง 900-1,720 เมตร ถ่ายภาพกลางทุ่งดอกโคลงเคลง บานสะพรั่งสวยสุดๆ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว วิวพระอาทิตย์ตกและวิวทะเลหมอกในตอนเช้าคือภาพธรรมชาติงามบนยอดภูสวยสุดอีกแห่งในเมืองไทย

4. โรงแรมที่พัก หรือ รีสอร์ท ใกล้กับแหล่งอันซีน

4.1 เชียงคำ แกรนด์ วิลล่า
ที่อยู่ 325 ม.10 ต.เชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
เบอร์ติดต่อ 084-811-5585
www.chiangkham-grandvilla.webs.com

4.2 ภูลังการีสอร์ท
ที่อยู่ 125 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
เบอร์ติดต่อ 086-191-0291
FB : ภูลังกาบ้านสวน – ภูลังการีสอร์ท

4.3 นาคาธารา รีสอร์ท
ที่อยู่ 608 ถ. พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์ติดต่อ 054-430-838
www.nagatararesort.com

4.4 กว๊าน พะเยา วิลลา
ที่อยู่ 20/1 ซอยประสาท ถ.ชายกว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์ติดต่อ 054-481-585
FB : กว๊าน พะเยา วิลลา

5. ร้านอาหาร คาเฟ่

5.1 มาจู คาเฟ่ MAJU CAFE
ที่อยู่ 279 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
เบอร์ติดต่อ 089-631-3703
FB : MAJU CAFE
รายละเอียดร้าน
คาเฟ่สวยเก๋ใน อ.เชียงคำ ร้านตกแต่งสไตล์ลอฟท์โทนสีขาวดูสะอาดตา ผสานลงตัวกับปูนเปลือย เหมาะแก่การถ่ายรูปชิคๆ สดชื่นกับกาแฟอาราบิก้าแท้ 100% คั่วกลางรสชาติไม่ขมเข้ม เพิ่มความฟินคู่กับ lemon cheese cake ทีเด็ดของร้าน เปิดตั้งแต่ 09.00-17.00 น.( ปิดวันพุธ)

5.2 ไวท์ เฮาส์ คอฟฟี่ชอป แอนด์ คอนเนคชั่น
ที่อยู่ 57 หมู่ 10 ซอยเจริญสุข 3 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
เบอร์ติดต่อ 096-996-4036
FB : White House Coffee Shop & Connection
รายละเอียดร้าน
ร้านน่านั่งในเชียงคำ บรรยากาศร้านสไตล์บ้านสีขาวสะอาดหวานอบอุ่น มาถึงแล้วไม่สั่งมาชิมถือว่าพลาด ออเรนจ์กาโน่ พีชกาโน่ รสชาติใหม่ของกาแฟคุณภาพดีมิกซ์กับน้ำผลไม้ เลือกสดชื่น Mojito Honey Cinnamon Soda เปรี้ยวเลมอนหอมหวานน้ำผึ้งก้านชินเนมอน เรียกความกระชุ่มกระชวยก่อนเดินทางต่อ

5.3 ชาแนวครัวซองต์เทอรี่ chanel croissanterie
ที่อยู่ 364 หมู่ 5 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
เบอร์ติดต่อ 062-889-9689
FB : ชาแนว
รายละเอียดร้าน
ร้านตกแต่งโทนดิบๆ เท่ๆ แนวอินดัสเทรียล ของเด็ดที่นี่ครัวซองต์ขึ้นชื่อที่สุดในเชียงคำ หอมกรอบนอกฉ่ำในเพราะใช้ของดีเนยฝรั่งเศสแท้ มาที่นี่ร้านเดียวได้อร่อยครบจบทุกเมนูเสิร์ฟความแนวสมชื่อร้าน ชาบูซุปเกาหลี ซาซิมิ อาหารจานเดียว ชาไข่มุกไต้หวัน กาแฟ เบเกอรี พิกัดหน้าเทสโก้โลตัส เชียงคำ

6. โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Unseen New Series

3 วัน 2 คืน
ล่องเรือกว๊านพะเยา ชมวิวผาช้างน้อย ดื่มด่ำทะเลหมอกภูลังกา ตามล่าหาคิวปิด Unseen พะเยาที่ วัดนันตาราม
กว๊านพะเยา – วัดนันตาราม – ผาช้างน้อย – ดอยภูลังกา

Highlight
• ไหว้พระคู่เมือง จ.พะเยา
• นั่งเรือชมกว๊านพะเยา ไหว้พระกลางน้ำ วัดติโลกอาราม
• อันซีนวัดนันตาราม อ.เชียงคำ
• ขึ้นยอดดอยภูลังกา ชมวิวทะเลหมอก
• ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ที่ ผาช้างน้อย

Day 1
• เดินทางถึง จ.พะเยา
• เที่ยวในตัวเมือง ไหว้พระวัดศรีโคมคำ
• นั่งเรือชมธรรมชาติ ไหว้พระกลางน้ำ วัดติโลกอาราม
• ชมวิวพระอาทิตย์ตก ริมกว๊านพะเยา

Day 2
• เดินทางสู่ อ.เชียงคำ
• ชมความมหัศจรรย์ของ วัดนันตาราม Unseen New Series เพื่อตามล่าหาคิวปิด
• มหัศจรรย์อันซีน วัดพระนั่งดิน องค์พระประธานที่ไม่มีฐานรองรับ
• ขึ้นยอดดอย พิชิตภูลังกา ระดับความสูง 1,720 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
• เข้าพักรีสอร์ท อ.ปง

Day 3
• ชมวิวผาช้างน้อย สัมผัสทะเลหมอกและแสงแรกของวัน