วัดหลวงขุนวิน มหัศจรรย์วัดงามกลางป่าลึก

เพจ : เที่ยวกับพี่แหลม

น้อยคนนักที่จะมีโอกาสที่จะได้มาถึงวัดแห่งนี้ หากไม่มีความตั้งใจอย่างจริงจังที่จะไปให้ถึง วัดหลวงขุนวิน มหัศจรรย์วัดงามกลางป่าลึก

วัดหลวงขุนวิน ตั้งอยู่ใจกลางป่าอันเงียบสงบในภูเขาสูงชันที่เกิดขึ้นด้วยพลังศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ได้สร้างความฉงนสงสัยจนกลายเป็นแรงผลักดันให้กับผู้คนไม่น้อยที่พยายามดั้นด้นขึ้นมาสัมผัสความด้วยตาตนเอง

จากเชียงใหม่มุ่งหน้าลงไปทางทิศใต้บนถนนหมายเลข 108 ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง จากนั้นจึงเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 1013 เข้าสู่เขตอำเภอแม่วางที่บ้านกาด จากถนนใหญ่สู่ถนนที่เริ่มเล็กลง วิ่งลัดตัดผ่านชุมชน จากทางเรียบก็เริ่มสูงชันและคดโค้งเข้าสู่เขตภูเขา แนวเขาสูงชันกับลำน้ำแม่วางที่วิ่งขนาบแนวถนนเป็นระยะ จะหายไปก็ช่วงที่ถนนพาแทรกตัวเข้าไปในหุบเขา

จุดหมายแรกที่สำคัญอยู่บริเวณหน้าวัดบ้านสบวิน จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เป็นจุดเปลี่ยนจอดและเปลี่ยนรถ ไปใช้บริการรถกระบะของชุมชมที่มารอให้บริการพาขึ้นวัด เพราะเนื่องจากสภาพทางที่ชัน, แคบ มีจุดหลบหรือเบี่ยงจำกัด เป็นทางลูกรังสลับคอนกรีตที่สร้างด้วยแรงงานคนที่ไม่ได้เรียบ จึงเป็นอุปสรรคสำหรับคนนอกพื้นที่ที่ไม่ชำนาญเส้นทาง

จากหมู่บ้านสบวินขึ้นไปยังวัดฯ จะเป็นทางคอนกรีตสลับทางลูกรัง เข้าไปจนถึงหมู่บ้านห้วยหยวก หมู่บ้านชาติพันธุ์กระเหรี่ยงหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ป่าเขา ทางลูกรังที่แคบชัน วิ่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่เกือบจะตลอดทาง ซึ่งจากจุดจอดรถหน้าวัดสบวินจะใช้เวลาเดินทางขึ้นไปที่วัดหลวงขุนวินประมาณ 1 ชั่วโมง และระหว่างขึ้นวัดฯ เราจะผ่านจุดชมวิวยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งในวันที่อากาศแจ่มใสเราจะสามารถมองเห็นยอดดอยอินทนนท์ได้อย่างชัดเจน

วัดหลวงขุนวิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากใจกลางเมืองเชียงใหม่ประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลารวม 2 ชั่วโมงครึ่ง โดย 1 ชั่วโมงครึ่งเป็นการเดินทางจากในเมืองสู่จุดเปลี่ยนรถวัดสบวิน และอีก 1 ชั่วโมงสำหรับการเดินทางจากวัดสบวินขึ้นวัดหลวงขุนวิน

ทันทีที่เราเข้าสู่เขตวัดหลวงขุนวิน บรรยากาศร่มครึ้มใต้ร่มไม้ใหญ่มีความขลังเป็นอย่างมาก และสิ่งปลูกสร้างสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นคือ บันไดพญานาค ขนาดใหญ่ มีพญานาคสององค์ตั้งตระหง่านขนาดข้างบันไดและทอดตัวขึ้นไปสู่ตัวโบสถ์ด้านบน เป็นสถาปัตยกรรมงานปูนปั้นที่วิจิตรเป็นอย่างมาก ตัวบันไดแตกต่างจากที่อื่นอย่างชัดเจนคือเป็นลักษณะของเกล็ดพญานาคซ้อนกันเป็นชั้นขึ้นไป ทั้งหมดถูกทาด้วยสีขาวแต่ก็ด่างพร้อยไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังคงความมีมนต์ฃลังไว้อย่างชัดเจน

สิ่งปลูกสร้างภายในวัดที่เป็นของเก่าแก่ดั้งเดิมคือองค์เจดีย์ที่ว่ากันว่าบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า แต่องค์ที่เห็นในปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังวิหาร โดยในวิหารก็มีพระประธานขนาดไม่ใหญ่มากประดิษฐานอยู่และรูปหล่อครูบาอุ่นเรีอน ให้ได้กราบขอพรกันอีกด้วย และด้านข้างขอวิหารก็เป็นหอพระไตรปิฎกที่สร้างจากไม้ โดยอาคารทั้งสองหลังเป็นศิลปะพื้นบ้านล้านนา มีความงดงามเข้ากับบรรยากาศของวัดมาก

ถัดขึ้นไปด้านบนที่ค่อนข้างเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือโบสถ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางไสยยาสน์(นอน)และโบสถ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางจงกรมแก้ว(ยืน) โดยพระพุทธรูปไม้แกะสลักทั้งสอง แกะจากไม้ต้นเดียวกัน โดยเป็นไม้จำปีป่าที่ยืนต้นตายห่างจากวัดไปประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งมีขนาด 4 คนโอบ โดยส่วนปลายความยาว 9 เมตร นำมาแกะสลักเป็นปางจงกรมแก้ว ส่วนกลางที่ยาว 8 เมตรนำมาแกะสลักเป็นปางไสยยาสน์ และส่วนโคนต้นนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธชินราช ซึ่งการแกะสลักพระพุทธรูปทั้ง 2 เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551

สำหรับประวัติวัดหลวงขุนวินนั้น เล่ากันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา ณ ที่ตั้งของวัด และประทับรอยพระบาทไว้บนแผ่นหินที่มีขนาดขนาดเล็กกว่าพระบาท ทำให้เกิดชื่อเรียกเป็น “พระบาทย่ำหวิด” โดยคำว่า “ย่ำ” แปลว่า “เหยียบ” และคำว่า “หวิด” แปลว่า “แหว่ง” คือเป็นรอยพระบาทที่ไม่เต็มฝ่าพระบาท ขาดรอยนิ้วไป ซึ่งทำให้เกิดเป็นชื่อเมือง “หวิด” และต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น “เมืองวิน” จวบจนปัจจุบัน แต่ในตามความเป็นจริง วัดนี้มีการสร้างและพัฒนามาหลายยุคหลายสมัยนานจนไม่ทราบปีที่สร้างแน่ชัด เอาที่พอหาหลักฐานอ้างอิงได้ก็จะอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2494 มีพรานป่ามาเจอวัดหลวงขุนวิน จึงได้นำเรื่องไปเล่าและนมัสการ และนมัสการครูบาอุ่นเรือน สุภทฺโท ลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัย มาบูรณะวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่อท่านมรณภาพลงในปี พ.ศ. 2527 วัดนี้จึงขาดพระสงฆ์ดูแล เณรไจ๋ ลูกศิษย์ครูบาอุ่นเรือน จึงเป็นผู้อยู่รักษาวัดตั้งแต่นั้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 พระอาจารย์สมบูรณ์ รตนญาโณ ได้มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ และปลายปี พ.ศ. 2539 จึงมอบหมายให้หลวงพ่อจรัญ ทกฺขญาโณ เป็นผู้ดูแลวัดสืบต่อมาจนทุกวันนี้

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วัดหลวงขุนวิน เป็นวัดที่ต้องตั้งใจมาเท่านั้น เพราะด้วยระยะทาง ความยากลำบากของการเดินทาง จึงเป็นอีกวัดที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตหากได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากวัดหลวงขุนวิน ที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่วาง ระหว่างทางก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมายที่เราสามารถแวะเที่ยวได้ระหว่างทาง

น้ำตกแม่สะป๊อก ที่อยู่ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาโครการหลวงแม่สะป๊อก ตำบลเมืองวิน น้ำตกนี้ถึงจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีความพิเศษคือเราสามารถเดินไปอยู่ด้านหลังม่านน้ำตกได้ ส่วนด้านหน้าของน้ำตกก็เป็นแนวน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตรในแนวดิ่ง มีแอ่งน้ำอยู่ด้านล่างที่เราสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปหรือเล่นน้ำได้อีกด้วย ส่วนเส้นทางที่เข้าสู่น้ำตกก็เป็นเส้นทางเดินป่าระยะทางประมาณ 200 เมตร ที่ร่มรื่นเงียบสงบในอ้อมกอดของธรรมชาติ
GPS https://goo.gl/maps/oy7jsNdUgmqbAj3aA

ล่องแพไม้ไผ่แม่วาง ที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งจากในพื้นที่และต่างพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าร้อน บริเวณนี้อยุ่ก่อนถึงทางแยกไปจุดเปลี่ยนรถขึ้นวัดหลวงขุนวิน อยู่ริมถนนหมายเลข 1013 จะมีร้านค้าเรียงรายตามแนวถนนและลำน้ำ เราสามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดแนวลำน้ำวาง หากอยากล่องแพไม้ไผ่ก็สามารถติดต่อร้านค้าในบริเวณนั้นได้ทุกร้าน อาหารก็มีบริการตลอดทั้งวัน เป็นอีกจุดหมายแนวผจญภัยสนุกๆ สำหรับค่าบริการล่องแพ 300 บาท ล่องได้ไม่เกิน 5 คน
GPS https://goo.gl/maps/bSgsgfBEesjdWe2d6

ปางช้างแม่วาง ในพื้นของแม่วิน ที่ไม่ไกลจากจุดล่องแพไม้ไผ่แม่วาง มีปางช้างอยู่หลายปางที่เราสามารถแวะเที่ยว ซื้ออ้อยกล้วยให้ช้าง ถ่ายรูปกับช้างหรือจะขี่ช้างออกไปชมธรรมชาติก็ได้

ดอกพญาเสือโคร่ง พิเศษสุดบนเส้นทางสายนี้ ที่สามารถขึ้นไปอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และถนนจะวิ่งผ่านจุดชมดอกพญาเสือโคร่งถึง 2 จุดคือ ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง และที่โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ฯ ซึ่งจะบานสะพรั่งออกดอกสีชมพูไปทั้งต้นในช่วงหน้าหนาวของเดือนมกราคมของทุกๆ ปี เป็นจุดท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายรูปกันมาก

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง GPS https://goo.gl/maps/3KtVRHTUoCWFpvax6
โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีฯ GPS https://goo.gl/maps/PzphqXXffWLHxhzC7
นี่เป็นเพียงบางส่วนขอเส้นทางการท่องเที่ยวที่อยู่บนเส้นทางไปวัดหลวงขุนวิน จัดเป็นเส้นทางสายธรรมและธรรมชาติที่สามารถท่องเที่ยวได้ภายในหนึ่งวันจากตัวเมืองเชียงใหม่ ที่เหมาะสำหรับทุกคนทุกวัย

พี่แหลม ผู้เขียน จากเพจ “เที่ยวกับพี่แหลม” เพจที่บอกเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางภาคเหนือเป็นหลัก โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง
Link เพจ https://www.facebook.com/crazytourguide

บันไดพญานาคด้านหน้า สิ่งแรกที่จะเห็นเมื่อเข้าสู่พื้นที่วัดหลวงขุนวิน

โบสถ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางไสยยาสน์

บันไดเล็กทางขึ้นไปยังโบสถ์พระนอน

งานแกะสลักไม้ภายนอกตัวโบสถ์และฐานที่เป็นพญานาค

อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปไม้จำปีป่าปางจงกรมแก้ว

พระพุทธรูปไม้ปางจงกรมแก้ว ที่แกะสลักขึ้นจากไม้จำปีป่าต้นเดียวกันกับที่แกะสลักพระนอน

บริเวณด้านหน้าทางขึ้นวิหารและหอไตรปิฎก อีกด้านของวัดหลวงขุนวิน

น้ำตกแม่สะป๊อก น้ำตกสวยที่อยุ่ในตำบลแม่วิน ไม่ไกลจากวัดหลวงขุนวิน

เส้นทางเดินลับที่พาอยู่หลังม่านน้ำตกแม่สะป๊อกได้ สุดๆ

ล่องแพแม่วาง กิจกรรมสนุกๆ และเป็นที่นิยมของทั้งคนไทยและต่างชาติ

แนวผจญภัยและธรรมชาติจะถูกใจกับกิจกรรมแบบนี้

แวะถ่ายรูปกับช้างที่ปางช้างในพื้นที่แม่วิน มีหลายปางให้เลือก

จะไปเดินป่ากับช้าง ให้อาหาร หรือจะขี่ช้างก็ได้

ถนนจากเมืองวินขึ้นมาเที่ยวชมดอกพญาเสือโคร่ง ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง และที่โครงการอนุรักษ์ดอกกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ฯ

ดอกพญาเสือโคร่งที่จะบานปีละครั้งช่วงมกราคมของทุกป